Tigase KV 2023 II etapp

Võistlusjuhend

Tigase KV 2023 2. Etapp RALLY

Võistlus on sarja „TIGASE KV 2023” 2. Etapp.  Iga klassi 12 paremat saavad punkte vastavalt 20,15,11,9,8,7,6,5,4,3,2,1,

1.1 Tigase KV 2023  toimub 03.12.2022 Tigase rallirada, Tigase külas, Kastre vallas, Tartumaal

AJAKAVA:

 • 09.00 – 09.50 Dokumentide kontroll, võistlusmasinate tehniline kontroll
 • 09.00 – 09.45 rajaga tutvumine jalgsi
 • 09.55 Võistlejate koosolek
 • 10.05 Esimese auto start
 • 10.05-17.00 võistlussõidud

Võistlussõitude järjekord:

 • Noored, Naised, Esivedu, Tagavedu, Nelikvedu- eraldistart, 3 vooru, igas voorus 2 ringi.
 • ATV,Quad, Soolo, MINI atv/soolo- sõidavad autorada, 4 masinat korraga rajal , 3 vooru, igas voorus 3 ringi. Igas voorus võetakse aega, nagu autodel.
 • Kross esivedu, Kross tagavedu- ühisstart, 3 vooru. 1. Ja 2. Voor 5 ringi, finaal 7 ringi. ( esimene voor stardikohad loosiga, teises voorus stardijärjekord esimese vooru tulemuste põhjal  ja kolmas voor teise vooru tulemuste põhjal)

1.2 Autasustamine pärast võistluste lõppu kõik koos. Lisaks loosiauhindade loosimine kõigi võistlejate vahel.  Et loosis osaleda, peab olema kohal autasustamisel.

2.1. Võistlustrassi iseloomustus :

 • Pikkus: ca 800m
 • Laius: 5-10
 • Rajakate: jää/lumi/muld
 1. Võistlusklassid ja võistlusautod

3.1. Võistlused viiakse läbi järgmistes klassides:

SPRINDIKLASSID

 • NOORED (kuni 16a kaasa arvatud (võistluspäeval) , ainult 2wd autod)
 • NAISED (2wd)
 • FWDesivedu ( esiveolised autod)
 • RWD tagavedu ( tagaveolised sutod)
 • 4WD nelikvedu ( nelikveolised autod)
 • ATV nelikveolised atvd
 • QUAD  tagaveolised Quadid või bagid, crosskardid
 • MINI kuni  12 aastased lapsed nii soolo kui atv.

ÜHISSTARDI KLASSID

 • Kross esivedu ( kõik esiveolised autod, start ühisstardina)
 • Kross tagavedu ( kõik tagaveolised autod, start ühisstardina)

4.2. Võistlusautod:

4.2.1. Auto peab olema lekkevaba ja liikuma omal jõul. Istmed, rool, aku peavad olema tugevalt kinnitatud. Turvavöö peab toimima.

4.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada tõkiskingad, varuratas ja tungraud.

4.2.3. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.

4.2.4. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.

4.2.5. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.

4.2.6. Kasutatavate rehvide arvu ei piirata.  Lubatud on kasutada kõiki tänavalegaalseid rehve. Rehvide töötlemine ei ole keelatud, naast ei tohi välja ulatuda üle 2mm. Piikrehv on lubatud ainult Quad ja Soolo.

4.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri(d), mis kinnitatakse auto klaasile. Võistlusnumber tagastatakse peale võistlust korraldajale. Kui võistlusmasinal on number küljes siis uut numbrit panema ei pea.

 1. Registreerimine ja osavõtumaks

5.1. Eelregisteerimine võistlustele toimub

5.2 Eelregistreerimine toimub 20.11.2022 kell 18.00 kuni 02.12.2022 kell 15.00

5.3. Ühe autoga on lubatud sõita kuni 3 osalejal (märkida registreerimisel), kes tasuvad osavõtutasu.

5.4. Starti lubatakse maksimaalselt 50 osalejat.

5.5. Makstud osavõtumaksu ei tagastata.

5.6. Osavõtumaks eelregistreerudes 40€.

5.7. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval sularahas võistluste mandaadis.

5.8. Vabade kohtade olemasolul lisaregistreerimine võistluspäeva hommikul mandaadis. (osalustasu 50€)

 1. Osavõtjad

6.1osaleda võivad kõik, kes oskavad turvaliselt masinat juhtida. Võistlus ei ole kooskõlastatud EAL-ga.

 1. Ajavõtt

7.1. Ajavõtt on stopperitega.

7.2 Start lipuga, finish lipuga.

 1. Võistluste käik

8.1. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita masinal.

8.2. Stardijärjekord klasside järgi.

8.2.1. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale.

8.2.2. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

8.3. Stardiintervall jooksvalt selgub võistluse käigus.

8.4. Rajakohtunikud annavad märguandeid lippudega.

8.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

8.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

8.7. Võistlussõidu ajal on võistleja(te)l kohustuslik kiivri kandmine, turvavöö peab olema kinnitatud. Lahtiseid esemeid autos olla ei tohi. Selle rikkumisel vooru aeg tühistatakse.

8.9. Võistlus toimub sprindi vormis. Ühe vooru pikkus on: sprint- 2-3 ringi, kross 5-7 ringi

8.10. Raja lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega.

8.11. Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid.

8.12. Sõidetakse 3 vooru, igas voorus saavad võistlejad kohapunkte. 1. koht saab 1p, 2. koht saab 2p jne. Arvesse läheb kõikide kolme vooru aegade summa. Kui aeg on võrdne, loeb viimase vooru aeg.

8.13. Proteste saab esitada 5 minutit pärast sõitja finišeerimist kirjalikult võistluste peakohtunikule.

8.14. Korraga võib autol nähtav olla ainult 1 stardinumber.

8.15. Võistlussõidu ajal on võistlusautos lubatud viibida ka kaassõitjal.  Kiivrid peavad kõikidel autos viibijatel peas olema ja kinnitatud nõetekohaselt.

8.16. Võistleja võidakse eemaldada võistluselt ebasportliku käitumise eest.

 1. Autasustamine

9.1. Autasustatakse iga klassi 3 esimest kohta karikatega.

9.2. Igal etapil loosime kõikide osalejate vahel välja loosiauhindasid.

 1. Vastutus

10.1. Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

10.2. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal.

 1. Karistused

11.1 Valestart +10s

11.2 Parklas teekatte lõhkumine, kraapsutamine – eemaldamine võistluselt

11.3 väljaspool võistlusala  võistlusautoga sõitmine ( auto testimine vms) – eemaldamine võistluselt

11.4 võistlusrajal sõitmine lahtise turvavööga- eemaldamiine

11.5 võistlusrajal sõitmine ilma kiivrita- eemaldamine

11.6 tehnilist kontrolli mitteläbimnud sõiduk- stardikeeld