Tigase KV 2023 IV Etapp

Võistlusjuhend

Tigase KV 2023 4. Etapp  (RALLY II)

Sõit päripäeva

Võistlus on sarja „TIGASE KV 2023” 1. Etapp.  Iga klassi 12 paremat saavad punkte vastavalt 20,15,11,9,8,7,6,5,4,3,2,1,

1.1 Tigase KV 2023  toimub 28.01.2023 Tigase rallirada, Tigase külas, Kastre vallas, Tartumaal

AJAKAVA:

09.00 – 09.50 Dokumentide kontroll, võistlusmasinate tehniline kontroll
09.00 – 09.45 rajaga tutvumine jalgsi
09.55 Võistlejate koosolek
10.05 Esimese auto start
10.05-17.00 võistlussõidud

Võistlussõitude järjekord:

Noored, Naised, Esivedu, Tagavedu, Nelikvedu- eraldistart, 3 vooru, igas voorus 2 ringi.

ATV/SSV,Quad, Soolo, MINI atv/soolo- sõidavad autorada, 4 masinat korraga rajal , 3 vooru, igas voorus 3 ringi. Igas voorus võetakse aega, nagu autodel.

Kross esivedu, Kross tagavedu- ühisstart, 3 vooru. 1. Ja 2. Voor 5 ringi, finaal 7 ringi. ( esimene voor stardikohad loosiga, teises voorus stardijärjekord esimese vooru tulemuste põhjal  ja kolmas voor teise vooru tulemuste põhjal)

1.2 Autasustamine pärast võistluste lõppu kõik koos. Lisaks loosiauhindade loosimine kõigi võistlejate vahel.  Et loosis osaleda, peab olema kohal autasustamisel.

2.1. Võistlustrassi iseloomustus :

Pikkus: ca 800m
Laius: 5-10
Rajakate: jää/lumi/muld

  1. Võistlusklassid ja võistlusautod

3.1. Võistlused viiakse läbi järgmistes klassides:

SPRINDIKLASSID

-NOORED (kuni 16a kaasa arvatud (võistluspäeval) , ainult 2wd autod)

– NAISED (2wd)

– FWDesivedu ( esiveolised autod)

– RWD tagavedu ( tagaveolised sutod)

– 4WD nelikvedu ( nelikveolised autod)

– ATV nelikveolised atvd ja SSV

– QUAD  tagaveolised Quadid või bagid, crosskardid

– MINI kuni  12 aastased lapsed nii soolo kui atv.

-Meeskondlik arvestus. Meeskond peab olema registreeritud ja meeskonna osalustasu tadutud. ( hooaja kohta 30€, iga etapp saab parim meeskond karika. Meeskonnaliikmeid võib olla meeskonnas 5, kellest arvesse läheb iga etapp 3 liikme tulemus)

ÜHISSTARDI KLASSID

-Kross esivedu ( kõik esiveolised autod, start ühisstardina)

-Kross tagavedu ( kõik tagaveolised autod, start ühisstardina)

4.2. Võistlusautod:

4.2.1. Auto peab olema lekkevaba ja liikuma omal jõul. Istmed, rool, aku peavad olema tugevalt kinnitatud. Turvavöö peab toimima.

4.2.2. Võistluse ajaks on lubatud eemaldada tõkiskingad, varuratas ja tungraud.

4.2.3. Pukseerimissilmus auto ees ja taga on kohustuslik.

4.2.4. Tehnilist kontrolli mitteläbinud võistlusautot starti ei lubata.

4.2.5. Võistlusauto tehnoseisundit ja rehve võib kontrollida kogu võistluse vältel.

4.2.6. Kasutatavate rehvide arvu ei piirata.  Lubatud on kasutada kõiki tänavalegaalseid rehve. Rehvide töötlemine ei ole keelatud, naast ei tohi välja ulatuda üle 2mm. Piikrehv on lubatud ainult Soolo.

4.3. Korraldaja väljastab igale võistlejale võistlusnumbri(d), mis kinnitatakse auto klaasile. Võistlusnumber tagastatakse peale võistlust korraldajale. Kui võistlusmasinal on number küljes siis uut numbrit panema ei pea.

  1. Registreerimine ja osavõtumaks

5.1. Eelregisteerimine võistlustele toimub  https://tigasekv.ee/registreerumine/

5.2 Eelregistreerimine toimub 15.01.2023 kell 12.00 kuni 26.01.2023 kell 15.00

5.3. Ühe autoga on lubatud sõita kuni 3 osalejal (märkida registreerimisel), kes tasuvad osavõtutasu.

5.4. Starti lubatakse maksimaalselt 50 osalejat.

5.5. Makstud osavõtumaksu ei tagastata.

5.6. Osavõtumaks eelregistreerudes 40€.

5.7. Osavõtumaks tasutakse võistluspäeval sularahas võistluste mandaadis.

5.8. Vabade kohtade olemasolul lisaregistreerimine võistluspäeva hommikul mandaadis. (osalustasu 50€)

  1. Osavõtjad

6.1osaleda võivad kõik, kes oskavad turvaliselt masinat juhtida. Võistlus ei ole kooskõlastatud EAL-ga.

  1. Ajavõtt

7.1. Ajavõtt on stopperitega.

7.2 Start lipuga, finish lipuga.

  1. Võistluste käik

8.1. Võistlusrajaga tutvumine jalgsi või mootorita masinal.

8.2. Stardijärjekord klasside järgi.

8.2.1. Kõik võistlejad peavad reastuma eelstardi tsoonis vastavalt stardijärjekorrale.

8.2.2. Hilinenud võistlejat starti ei lubata.

8.3. Stardiintervall jooksvalt selgub võistluse käigus.

8.4. Rajakohtunikud annavad märguandeid lippudega.

8.5. Valestardi eest karistus 10 sekundit.

8.6. Kui võistleja ei stardi 20 sekundi jooksul, loetakse võistleja katkestanuks antud võistlussõidus.

8.7. Võistlussõidu ajal on võistleja(te)l kohustuslik kiivri kandmine, turvavöö peab olema kinnitatud. Lahtiseid esemeid autos olla ei tohi. Selle rikkumisel vooru aeg tühistatakse.

8.9. Võistlus toimub ralli vormis. ( kõikide voorude ajad liidetakse) Ühe vooru pikkus on: sprindiklassid- 2 ringi, kross 5-7 ringi. Kross toimub tavapärases mees mehe vastu sõitmise stiilis.

8.10. Raja lühendamine võrdub diskvalifitseerimisega.

8.11. Võistlejad on kohustatud täitma ohutusnõudeid ja rajakohtunike märguandeid.

8.12 Sõidetakse 3 vooru.  Arvesse läheb kõikide kolme vooru aegade summa. Kui aeg on võrdne, loeb viimase vooru aeg.

Kes mingis voorus ei stardi, läheb tulemuseks kirja tema klassi kõige kehvem aeg pluss 10 sekundit.

8.13. Proteste saab esitada 5 minutit pärast sõitja finišeerimist kirjalikult võistluste peakohtunikule.

8.14. Korraga võib autol nähtav olla ainult 1 stardinumber.

8.15. Võistlussõidu ajal on võistlusautos lubatud viibida ka kaassõitjal.  Kiivrid peavad kõikidel autos viibijatel peas olema ja kinnitatud nõetekohaselt.

8.16. Võistleja võidakse eemaldada võistluselt ebasportliku käitumise eest.

  1. Autasustamine

9.1. Autasustatakse iga klassi 3 esimest kohta karikatega.

9.2. Igal etapil loosime kõikide osalejate vahel välja loosiauhindasid.

  1. Vastutus

10.1. Võistlustest osavõtt omal vastutusel. Võimalike õnnetusjuhtumite ja nende tagajärgede eest korraldaja vastutust ei kanna.

10.2. Kõik käesoleva juhendiga määratlemata küsimused lahendab peakohtunik kohapeal.

  1. Karistused

11.1 Valestart +10s

11.2 Parklas teekatte lõhkumine, kraapsutamine – eemaldamine võistluselt

11.3 väljaspool võistlusala  võistlusautoga sõitmine ( auto testimine vms) – eemaldamine võistluselt

11.4 võistlusrajal sõitmine lahtise turvavööga- eemaldamiine

11.5 võistlusrajal sõitmine ilma kiivrita- eemaldamine

11.6 tehnilist kontrolli mitteläbinud sõiduk- stardikeeld